Ale El höjer inte elnätstarifferna p g a inköp av nätförluster

Elpriser och höga elräkningar är numera ett stående diskussionsämne i samhället och i media.

Senaste ämnet i frågan är att elnätsföretag påverkas genom behovet att köpa in el för sina elnätsförluster i elnätet. Transport av el ger alltid upphov till förluster i ledningar och transformatorer, det är fysikalisk fakta.

Det innebär att de elnätsföretag som inte tidigare prissäkrat sina nätförluster kommer att behöva köpa upp det inför kommande år, vilket påverkar tarifferna mot kund påtagligt negativt.

Ale El Ekonomisk förening har som elnätsföretag prissäkrat sina nätförluster sedan lång tid bakåt och drygt ett par år framåt genom sitt dotterbolag Ale El Elhandel.
Det gör att vi inte avser höja elnätstarifferna på grund av nätförluster inom en närliggande framtid.