Ale El Elhandels ingångna avtal gäller!

I media har det idag rapporterats om att vissa elbolag ser över möjligheten att säga upp kunders fasta elavtal – med hänvisning till ”Force majeure”. Detta på grund av den volatila elmarknaden.

Vi på Ale El vill vara tydliga med att detta inte gäller våra kunder och inte är något som vi överlägger hos oss.

”Vi anser att i grunden har ingenting ändrats. Risker är en del av marknadsförutsättningarna inom elhandel. Avtal är till för att hållas. Fastprisavtalens vara eller icke vara kan inte vara beroende av spotmarknadens volatilitet” säger Ale El Elhandels vd Stefan Brandt. ”De bolag som signalerar att bryta ingångna avtal svärtar hela branschen och ökar oron än mer hos kunderna. Det är något vi inte behöver i dessa turbulenta tider.”  avslutar han.

Med värdeorden Nära, Tryggt och Enkelt och vår certifiering som Schysst Elhandel är vår absoluta målsättning att skapa en trygghet för våra kunder, vi håller vad vi lovar!

Dela gärna inlägget vidare på våra sociala medier.