100 % Vattenkraft

vattenkraftFrån och med 1 januari 2015 får alla våra elhandelskunder el från förnybara produktionskällor.
För kunder som inte aktivt valt något annat alternativ innebär det att 100 % av den konsumerade elen har sitt ursprung ur vattenkraft.
Vi är mycket glada och stolta över detta och hoppas att alla våra kunder skall känna det samma!