En volatil elmarknad – information och energispartips

“Under 2021 och 2022 har elmarknaden varit extremt volatil och gång på gång har vi sett rekordhöga elpriser. Till och med under sommaren, då elpriserna generellt brukar gå ner, har de fortsatt att ligga på höga nivåer. Till hösten och vintern ser prisnivåerna ut att fortsätta.”

I denna artikel hittar du bland annat hjälpsamma länkar, tips om vår app och energispartips.

Klicka här för att läsa hela artiklen!

På gång i elnätet september månad

Den kommande månaden kommer vi som vanligt ha flera energifyllda projekt i omlopp. Ale El är mitt uppe i rekordstora investeringar där vi bland annat löpande drift- och vädersäkrar elnätet. Du kan läsa mer om vad som är på gång här nedan:

 • Sannum, där vi denna vecka återupptar lågspänningsarbetet som påbörjades under juni månad. Vi arbetar med att förstärka lågspänningsnätet genom att gräva ner kablar i marken. Projektet pågår till ungefär mitten av september. Berörda kunder meddelas löpande.
 • Bohus, där vi under vecka 35 avslutade arbetet med att stärka upp lågspänningsnätet runt Pilvägen, Aspvägen, Spireagränd och Videgränd.
 • Öster om Lödöse, där vi kommande veckor kommer att förstärka lågspänningsnätet genom att gräva ner kablar i marken i området Backa. Berörda kunder meddelas löpande.
 • Nödinge, där vi förbereder för utbyggnad av lågspänningsnätet i området Rydet.
  Arbetet kommer att pågå ca en vecka.
 • Alafors, där ett större arbete kommer påbörjas runt v 38 för att byta ut gamla nedgrävda högspänningskablar från kommunhuset till Ahlafors Fria Skola.
  Projektet kommer att pågå ett antal veckor och information till boende kommer meddelas löpande.
 • Hela Ale, där vi fortsätter att besiktiga elnätet löpande.

För att få information om aktuella, planerade och avklarade avbrott, klicka här eller ladda ner vår app.

Läs mer om ett eventuellt högkostnadsskydd på regeringens hemsida

Sverige har historiskt höga elpriser vilket skapar stor oro för de ekonomiska konsekvenserna för både företag och hushåll.

I media gör de politiska partierna sak av att föreslå hur mycket pengar de ska lägga på kommande kompensationer som även kallats högkostnadsskydd.

Hur det ska utformas och i vilka nivåer det kommer att landa i är ännu inte klart och vi på Ale El kan inte besvara frågor kring det i dagsläget. Vi hänvisar till regeringens hemsida där aktuella förslag och beslut publiceras.

Klicka här för att komma direkt till regeringens hemsida.

Schysst Elhandel – en schysst certifiering!

Certifieringen är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, i syfte att du som elkund ska känna dig trygg i ditt val av elleverantör.
Läs mer om certifieringen genom att klicka här.

En schysst elhandlare måste hålla 18 kundlöften, det innebär bland annat att:

 • Visa extra hänsyn mot utsatta kunder.
 • Lämna tydlig och rätt prisinformation.
 • Alltid informera om kundens ångerrätt.

Vi på Ale El Elhandel är certifierade med Schysst Elhandel.
Läs mer och teckna elavtal genom att klicka här!

Se hela filmen om certifieringen nedan.

Läs senaste numret av Din Energi genom att klicka på “läs mer”

Nu har senaste numret av Din Energi landat i våra kunders brevlådor!
Unna dig energifylld läsning, bland annat:

 •  Stefan Brandts “VD har ordet”
 • Information om elpriskompensationen
 • Dags att köpa elbil?
 • Vad händer med elpriset?
 • Elsäker sommar

Vi på Ale El önskar dig en fortsatt fin vecka.

Klicka här för att läsa senaste numret.

Vårens Medlemsnytt är äntligen här

Medlemsnytt skickas till dig medlem och delägare i Ale El Ekonomisk förening två gånger per år. I vårens Medlemsnytt ger vi bland annat bakgrunden till den senaste tidens stora svängningar på elmarknaden och berättar om hur du får ut din elpriskompensation. Och så har vi en energifylld tävling där du som medlem och delägare kan vinna två biljetter till Teatervindens nya föreställning ”Alesnickarna – en väl snickrad historia”.

Vill du också bli medlem och delägare i Ale El Ekonomisk förening – och på så sätt få ta del av eventuella återbäringar, årliga utskick och andra förmåner?
Läs mer och ansök genom att klicka här!

Historisk händelse – ny mottagningsstation i drift

I början av april månad så förstärktes redundansen och kapaciteten för framtiden i Ale, genom att en ny mottagningsstation togs i drift inom Ale Els elnät.

I förra veckan hade vi en invigning där både Ale Els personal, styrelse och externa samarbetspartners medverkade. Läs artikeln i Alekuriren genom att klicka här!

Elpriskompensationen – vad behöver du veta?

Med anledning av de höga elpriserna har regeringen beslutat att hushållskunder med en förbrukning från 700 kWh ska kompenseras via sina elnätsbolag. Det avser månaderna december 2021 samt januari och februari 2022.

Har du Ale El som ditt elnätsbolag? Se vad som gäller för dig.

Elpriskompensationen avser månaderna december 2021 samt januari och februari 2022.
Regeringen har även föreslagit en modifierad kompensation avseende mars månad, något som ännu inte är beslutat.

Läs mer om elpriskompensationen

Under januari månad kom regeringen med förslaget om en elpriskompensation som ska betalas ut till hushållskunder på grund av de höga elpriserna. Förbrukningsspann mellan 700–2000 kWh under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022 ligger till grund för den kompensation som beräknas. Den lägsta ersättningen ligger på 100 kronor per månad medan den maximala ersättningen ligger på 2000 kronor per månad.

Vill du veta mer och se hur mycket du ska få tillbaka? Klicka här!

Du behöver inte ansöka om elpriskompensationen – utan den kommer att betalas ut automatiskt.
Det är elnätsbolagen som kommer att hantera elpriskompensationen, som kommer att nå omkring 2 miljoner hushåll. Elpriskompensationen kommer ske genom avdrag på fakturan i normalfallet. Detta kommer ske med start för de fakturor vi skickar ut i maj månad. Kompensationen för mars månad finns ännu ingen tidplan för, vi väntar på mer information från regeringen.

Fortsatta oklarheter kring regeringens beslut kring elpriskompensation

Det är högt kundtryck hos elbolagen i Sverige på grund av de höga elpriserna.
Förra veckan, onsdagen den 12/1, gick regeringen ut med att det skulle betalas ut elpriskompensation till hushållen.

Det råder fortsatta oklarheter kring bland annat hur stor summa som kommer att betalas ut till kunder, vilka som ska få ta del av ersättningen och när i tiden som utbetalningarna kommer att ske. Det är regeringen som kommer att ta beslut om detta och det finns ännu så länge bara ett par olika förslag om hur elpriskompensationen kommer att hanteras.

Regeringen har bland annat uttryckt att de vill att elnätsföretagen ska hantera administrationen av utbetalningen trots att det inte avser elnätsavgifter utan elhandelsavgifter.

Elbranschen, inklusive Ale El, väntar på besked från regeringen och vet i dagsläget inte mer.