Myter om elbranschen

Christer på Ale El Kundtjänst

Många tycker att det här med el och elavtal är komplicerat. Så vi har bett Christer på kundtjänst att reda ut några av de vanligaste frågorna.

Kan du ge exempel på någon vanlig fråga som kunder ställer?

– Ja, en vanlig fråga från våra kunder är varför de får två elräkningar. De som undrar är kunder som bor i vårt elnätsområde men som har valt en annan elleverantör för elhandeln. De allra flesta medlemmar får dock bara en elräkning eftersom de har valt Ale El Elhandel AB som elleverantör – och får därför elnät och elhandeln på samma faktura.

Hur mycket kan man spara genom att byta elhandelsbolag?

– Inte så värst mycket faktiskt. Elhandelsbolagets andel av den totala kostnaden är nämligen mycket lägre än vad de flesta tror. Runt hälften av dina totala elkostnader för både elnät och elhandel utgörs av skatt och statliga avgifter. Själva elen köper alla på elbörsen för samma pris. Så det enda vi kan påverka är vårt påslag samt den fasta avgiften. Hos oss ligger påslaget på 2,7 öre och den fasta avgiften på 25 kr/månaden. Det är egentligen bara några få procent av den totala kostnaden.

Har du något särskilt viktigt tips till våra medlemmar?

– Ja, säg nej till telefonförsäljare och lägg på luren. Jag talar tyvärr ganska ofta med kunder som pratat med säljare för företag som finns med på Konsumenternas Energimarknadsbyrås svarta lista. Säljaren har i en del fall lurat på kunden onödiga försäkringar eller andra produkter som kunden inte har någon nytta av och tar ofta ut ett överpris på kringprodukter men presenterar det ”billiga” elpriset. Och ett extra tips till våra medlemmar: köp elen av Ale El Elhandel AB – ert eget dotterbolag. Då ökar ni er återbäring eftersom varenda omsatt krona för din elförbrukning räknas med när återbäringen ska fördelas.

Vad kan man då göra för att sänka sina kostnader?

Det som drar mest el är uppvärmning, så om man bor i villa är värmepump ofta en bra investering. Det kan också skilja en hel del mellan rörligt och fast avtal, men om man ska tjäna något förutsätter det att man gissar rätt om hur priset kommer utvecklas i framtiden. Kontakta oss gärna om du är osäker så hjälper vi dig!

Länk till ”Svarta listan”

https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/klagomalsinformation/

Avgränsare

Alla artiklar Medlemsnytt #1 – 2020

På gång i elnätet

För att säkerställa Ales fortsatta tillväxt förstärker vi nu vårt 20-kilovoltsnät. Det är ett av våra största projekt någonsin.

Läs mer…

Ny certifiering gynnar ärliga företag

Energiföretagen Sverige har tagit fram en märkning kallad ”Schysst Elhandel”. Bra initiativ, enligt oss, och vi har nu startat upp arbetet med att certifiera oss.

Läs mer…

Styrelseporträttet

Ingemar Othzén har varit med i styrelsen sedan 1997 och ser som sin uppgift att värna om både kommunens ägarintresse och medlemmarnas bästa.

Läs mer…

Kallelse till Årsstämma 13 maj

På grund av Corona-krisen kommer stämman hållas utomhus utan förtäring och med kort agenda. Anmäl dig senast 6 maj om du vill vara med!

Läs mer…

Återbäring – ett tydligt tecken på att din investering ger utdelning

Medlemskapet i Ale El Ekonomisk förening har många förmåner. Här kan du läsa vidare om alla fördelar med ditt medlemskap.

Läs mer…

Köp el av dig själv!

Som medlem i Ale El Ekonomisk förening är du också delägare i Ale El Elhandel AB. Ring 0303-33 24 00 för att teckna ett miljöklokt och tryggt elhandelsavtal redan idag!

Klicka här för att teckna elavtal