Din egen elhandel

Producera din egen el med till exempel vindkraftverk eller solceller så sparar du både pengar och gör miljön en tjänst.

Definition av mikroproduktion

Planerar du att investera i en solcellspanel eller kanske i ett litet vindkraftverk? Med mikroproduktion avses en elproduktionsanläggning som installerats i en anläggning med högst 63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW.
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida
Solelportalen – vägledning om solceller

Checklista för mikroproduktion

1.  Kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för din planerade elproduktion.

2.  Kontakta olika tillverkare/försäljare för att jämföra priser och prestanda. Var noga med att tillverkaren har tydliga installations- och bruksanvisningar och att produkterna är CE-märkta. Observera att stickproppsanslutning inte är tillåten. Tillverkare måste kunna tillhandahålla en instruktionsbok och så kallade reläskyddsprotokoll på svenska innan anläggningen får kopplas in till elnätet.

3.  Det elektriska arbetet måste utföras av en behörig elinstallatör. Observera att elproduktionen skall kopplas från på föreskiftsenligt sätt samt att det ska framgå genom skyltning i bland annat mätarskåpet att det finns elproduktion i anläggningen. Anslutningen skall uppfylla SS-EN50438 samt SS-EN4364000.

4.  Kontakta oss före anslutning till elnätet. Din elmätare måste bytas ut för att uttag och inmatning ska kunna registreras korrekt. Om du redan har tillräcklig anslutning till elnätet uppkommer ingen anslutningsavgift. Behöver du däremot en ny anslutning eller utöka din befintliga anslutning tillkommer en avgift för det.

5. Tänk på att elproduktionsanläggningen löpande måste underhållas för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas och att det är innehavaren som har ansvaret för det.

Ersättning för mikroproduktion

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Ersättningen för elproduktionen är uppdelad i två delar:

Ersättning för inmatning till elnätet, s.k. nätnytta

För närvarande får du 8,7 öre/kWh exkl moms för inmatning på elnätet under höglasttid (vardagar kl 06.00 – 22.00 under månaderna januari, februari, mars, november och december) samt 1,5 öre/kWh exkl moms för inmatning på elnätet under låglasttid (övrig tid).

Ersättning för elenergin

Om du vill sälja din överskottsel så kan du göra det till valfri elhandlare som vill teckna elavtal om detta. Om du inte tecknar elavtal så är det inte säkert att elhandelsbolaget som har mottagningsplikt ersätter dig för elen då de inte har skyldighet till detta. Om elproduktionen är förnybar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat.

Nettodebitering

Som mikroproducent sker normalt uttag från elnätet vissa tider under dygnet och året och inmatning till elnätet andra tider. Ofta är uttaget över en längre tid större än inmatningen. Nettodebitering innebär att inmatning kvittas mot uttag under en viss tidsperiod till exempel en månad. Om uttaget under månaden varit 2000 kWh och inmatningen 500 kWh innebär kvittningen att det blir en nettodebitering på 1500 kWh uttag. Nettodebitering är dock inte tillåtet enligt ellagen och vi tillämpar därför inte denna modell i dagsläget.

Skatteregler

Det finns olika skatteregler, beroende på om du driver elproduktion på hobbybasis eller som näringsverksamhet. Enligt energiskattelagen är elproduktion yrkesmässig, om den årliga försäljningen överstiger 30 000 kronor eller i de fall elproduktionen ingår i ett företag (till exempel ett lantbruksföretag).

För ytterligare information kontakta Skatteverket.