Medlem

Ale El Ekonomisk förening drivs som en ekonomisk förening.
Genom att också bli medlem och andelsägare har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och samtidigt bevaka dina egna intressen.
Både privatpersoner och företag kan bli medlemmar och andelsägare. Medlemsinsatsen i föreningen är 300 kr per andel.
För en normal hushållskund 16-25 Ampere erläggs insats för 10 andelar.
För kund med huvudsäkring 35-63 Ampere erläggs insats för 30 andelar.
För kund med högre huvudsäkring, kontakta Ale Els kundservice eller se föreningens stadgar på www.aleel.se

Den som vill bli medlem ansöker om detta hos Ale El Ekonomisk förening styrelse på särskild blankett.
Välkommen att bli medlem och andelsägare i Ale El Ekonomisk förening!