Styrelseporträtt – Ingemar Olsson

Ingemar Olsson, styrelseledamot Ale El Elhandel. Ingemar bor i Kungsbacka och har jobbat inom elbranschen hela sitt yrkesliv.

Vad bidrar du med för effekt i styrelsearbetet?

Förhoppningsvis den rutin jag har gällande försäljning och då mest till företag.

Kan du berätta om någon händelse som ökade spänningen?

Pandemitiden var ju en himla jobbig tid då vi inte kunde träffas på rätt sätt. Däremot hanterade Ale El den svåra situationen på ett väldigt bra sätt vilket kändes tryggt.

Vilka strömningar ser du i styrelsens framtidsfrågor?

Jag ser att styrelsens framtidsfrågor bland annat kommer handla om hur regeringen hanterar Sveriges egen energi och de konsekvenser som det får för våra kunder.

Vad eller vem i Ale ger dig extra energi?

Alla anställda samt styrelsemedlemmar, ingen nämnd ingen glömd, för deras höga kunskapsnivå samt enormt trevliga bemötande.