Spara tillsammans

Publicerad: 1 december, 2022

Sänk din elförbrukning, tillsammans har vi medlemmar i Ale El möjlighet att spara över 13 miljoner kronor. Bilden visar hur du kan bidra.

* Hur har vi räknat?

Beräkningen baseras på en total kostnad som inkluderar den rörliga delen av elnätsavgiften, energiskatt, moms och en uppskattad kostnad per kilowattimme för elen (elhandelsavtal). Din egen sparpotential påverkas av hur mycket du förbrukar samt ditt elhandelsavtal.