Ett viktigt samarbete inför vintern

Publicerad: 1 december, 2022

Ale kommun och Ale El samarbetar för att informera kommunens innevånare om de höga elpriserna i vinter. Ale El har bland annat bidragit med fakta kring energispartips och hur elmarknaden fungerar – så att du som bor i Ale kommun ska få rätt information som kan hjälpa dig att spara in på din elförbrukning.

”För oss på Ale kommun är samarbetet med Ale El väldigt viktigt inför vintern”, säger Karin Dickens, kommunikationsstrateg på Ale kommun. “Vi ser att det kommer bli tufft för många i kommunen i och med de höga elpriserna. Därför känns det bra att Ale El tar sitt samhällsansvar på så stort allvar.”