En oberäknelig elmarknad – vad är det som händer?

Elpriserna rusar till skyhöga nivåer för att falla tillbaka snabbt när det blåser. Svarta rubriker i media – hur ska jag som elkonsument få koll på hur det hänger ihop? Här ger vår marknadschef svar på några av de vanligaste frågorna

Vad är det som gör att priserna är så volatila?

I grunden styrs elpriset av utbud och efterfrågan. Flera politiska beslut har under lång tid lett fram till att marknadsförutsättningarna för de stabila kraftkällorna har påverkats. Allt större del av vår elproduktion är väderstyrd, specifikt vinden spelar allt större roll, inte minst för volatiliteten.

Hur ser aktuellt läge ut inför kommande vinter?

Av Sveriges kvarvarande sex reaktorer är reaktorn i Ringhals 4 ur produktion sedan mitten av augusti och förväntas inte vara tillbaka förrän i februari. Den hydrologiska balansen som är fyllnaden i vattenmagasin, markvatten och nederbörd omsatt i elenergi har under hösten legat på ett underskott.

Vi är i en period med exceptionellt slagiga elpriser, delvis till följd av det osäkra världsläget orsakat av Rysslands krig i Ukraina. Elpriserna i augusti och september landade på historiskt höga nivåer medan elpriset i oktober i stället blev nästan en tredjedel av augustipriset. Under första halvan av november har vi sett årets lägst prissatta timmar.

Slutsatsen är att en mer volatil elmarknad är här för att stanna, åtminstone tills påverkan från de väderbaserade kraftslagen blir mindre eller mer lagringskapacitet växer fram.

Om vi kan sänka vår efterfrågan och bli mer energieffektiva så får det effekt på elpriserna. Under en kall vinter behöver kärnkraftsanläggningarna vara i full produktion och vattenmagasinen vara välfyllda. Det ger en bra grund för att klara efterfrågan. Sveriges kraftsystem är dock inte dimensionerat för de allra kallaste dagarna. Vid några tillfällen varje år är Sverige beroende av el från kontinenten. Då importerar vi el i stället för att exportera.

Kan Sverige inte bara sluta att exportera el?

Det är marknadskrafter som styr, producenterna får bra betalt för elen i Europa. Elanvändarna får på så sätt importera de högre priserna. Att bromsa exporten strider mot de handelsregler Sverige har undertecknat i EU.

Hur får jag kontroll på mina elkostnader?

Vi ser att många lyckats sänka sin förbrukning rejält och en del följer elmarknaden så pass noga att de valt att teckna ett rörligt timprisavtal. Då finns pengar att tjäna in om du styr din förbrukning till de billigare timmarna.

De dystopiska prognoserna från september där experter siade om elräkningar för en eluppvärmd villa i december på över 20 000 kr har dämpats efter att hösten hittills har varit blöt, blåsig och framför allt mild. Hur vintern blir vet vi ännu inte.

Det utlovade högkostnadsskyddet som stöd för elanvändare är nu beslutat. Försäkringskassan är vidtalade för att administrera utbetalningarna så det kommer inte påverka din elfaktura.

I vår kostnadsfria, smarta app kan du se hur mycket pengar du ska få i elprisstöd. Ladda hem appen om du inte redan gjort det, där finns flera tjänster som kan komma väl till pass för att följa en elmarknad i gungning