När du flyttar in

Ta kontakt med oss så snart som möjligt för att säkra din elleverans.

Elnätsavtalet börjar gälla när vi tagit emot och godkänt det men du är betalningsskyldig för anslutningen till elnätet och förbrukad el från och med att du nyttjar den. Du vet att ditt avtal är godkänt när du får en skriftlig bekräftelse.

Väljer du inte ett elhandelsbolag för din förbrukning av el så har elnätsägaren skyldighet att anvisa ett elhandelsbolag. Anvisat elhandelsföretag i vårt nätområde är Ale El Elhandel AB. Hos Ale El Elhandel får du per automatik Rörligt elpris, läs mer om andra avtalstyper här.

Anmälan inflyttning

* Obligatoriska fält

För mer information kring de olika betalningssätten, klicka här (öppnas i ny flik).

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med Ale Els integritetspolicy