Vid flytt

Vare sig du ska flytta in eller flytta ut så är du skyldig att göra en anmälan. Kontakta vår kundservice för hjälp eller skicka in anmälan via vår webb.

Flyttar du in? Du behöver ett elnätsavtal, ansök här!

Du som använder el behöver teckna ett elnätsavtal. Det gör du genom att klicka på knappen nedan där du sedan kan fylla i ett formulär som du skickar in till oss.

Du som använder el behöver teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där du bor. De svenska elnäten är monopolverksamheter och elnätsföretagens intäkter regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei). Teckna elnätsavtal med Ale El genom att fylla i formuläret.

Fyll i formuläret

 

Flyttar du ut? Avsluta ditt elnätsavtal, fyll i här!

Vid utflyttning måste du säga upp ditt elnätsavtal minst en (1) månad i förväg. Det gör du genom att ringa eller e-posta din uppsägning till oss. Du kan även klicka på knappen nedan för att fylla i ett formulär. Elnätsavtalet slutar att gälla det datum vi angivit på din skriftliga bekräftelse.

Fyll i formuläret