Vägbelysning i Ale kommun

Ale Kommun äger vägbelysningen i Ale kommun, de har anlitat en entreprenör för att sköta drift och underhåll av den samma.
Felanmälan görs via kommunen eller sidan ”Fixa Min Gata” https://fixamingata.se/

Ale El har inga åtaganden gällande vägbelysningen