Vägbelysning

Ale Elförening underhåller vägbelysningen i Ale på uppdrag av Ale kommun. I underhållsavtalet ingår en översyn av vägbelysningen fyra gånger per år. Det innebär att Ale Elförening ser över och reparerar de lampor som är trasiga.

Om du ser en lampa som inte fungerar kan du göra en felanmälan till Ale El. De felanmälningar som kommer in tas om hand enligt underhållsrutinerna.

Kontakta Kundservice för felanmälan, tel 0303-33 24 00

Felavhjälpning inrapporterade släckta lampor enligt följande:

1. Omedelbar åtgärd
Fel som innebär el- eller personfara

2. Åtgärdas inom tre arbetsdagar
Fel som påverkar trafiksäkerheten

3. Åtgärdas inom fem arbetsdagar
Fel där lampor över ett stort område har slocknat

4. Åtgärdas inom tio arbetsdagar
Fel på flera lampor i rad

5. Åtgärdas fyra gånger per år
Enstaka släckta lampor