Historiska elpriser

Här hittar du historik över Ale El Elhandels rörliga pris senaste åren för elområde 3. Priserna varierar från  månad till månad och följer elbörsens svängningar.

Rörligt elpris inkl elcertifikat, skatt* och moms.

*Från 2018-01-01 ingår ej energiskatt i det rörliga elpriset, energiskatten debiteras istället via ditt elnätsbolag.

Om du vill läsa mer om Sveriges olika elprisområden, klicka här!

Månad/år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011 122,66 115,51 114,83 104,48 104,84 98,69 90,55 93,85 82,06 81,24 96,34 81,71
2012 86,79 104,04 76,26 78,66 78,13 75,14 58,93 73,29 75,63 82,79 81,8 94,14
2013 91,51 86,73 91,27 91,37 83,79 81,63 81,01 88,9 95,03 90,9 85,8 80,99
2014 81,5 77,6 73,4 75 84,3 81,5 78,6 84,4 86,4 80,4 80,3 81,7
2015 80,1 79,3 73,7 73,8 70,4 62,3 54,5 65 69,4 73 75,2 69,9
2016 85,2 68,2 70,7 70,7 72,9 85 79,6 82,4 81,3 90,6 97,3 86,6
2017 83 83,7 80,7 79 80,4 83,2 84,6 88,3 91,4 85,1 88,1 86,4
2018 48 58,8 66,7 60 53,3 67,9 79,6 85 78,7 70,7 77,2 77,83
2019 83,4 71,5 62,2 61,5 55,1 41,3 55 59,2 56,1 60,9 66,2 57,7
2020 38,5 32,2 25,9 19,1 24,3 39,9 18,8 52,6 51,3 36,9 42 46,2
2021 69,1 77 53,1 47,8 61,4 56,9 81,2 91,4 124,4 92,3 128,6 241,3
2022 146,8 108,37 177,83 118,49 136,57 169,19 121,1 304,14 304,86 114,11 196,82 373,12
2023 130,08 115,46 114,91 96,03 61,78 73,97 55,50 56,82