GDPR

25 maj 2018

I maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Varför ändras reglerna?
GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.
GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller när du använder personuppgifter i företaget.

På Ale El värnar vi om en hög nivå av skydd för våra medlemmars och kunders personliga integritet. Därför informerar vi dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera personuppgifter.