Framtidskraft

Framtidskraft är vårt ledord
när vi planerar och bygger
framtidens elnät!

Vad händer om det blir elavbrott? Inte mycket fungerar, om än något alls. Vattenförsörjning, värme, internet, telekommunaktion och trafikljus är några exempel på funktioner som upphör att fungera. Elförsörjningen är uppenbart navet i vårt samhälle.

Att ha ansvar för elförsörjningen innebär att man alltid måste blicka framåt. Det vi klarar idag ska vi också klara i framtiden. Därför planerar vi så långt som 40 – 50 år framåt när vi bygger nytt eller bygger om i elnätet.

Att verka i en tillväxtkommun innebär också en ökad elförbrukning och därmed också en anpassning för att alltid kunna leverera el. Till det kommer samhällets och kundernas allt mer ökande krav på leveranssäkerhet, eftersom konsekvenserna ökar vid elavbrott.

Framtidskraft är vårt ledord när vi planerar och bygger framtidens elnät!