Frågor och svar om din elmätare

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring din elmätare. Har du fler frågor eller funderingar? Kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 eller mejla info@aleel.se

Frågor och svar

Vem äger elmätaren?

Det är Ale El Ekonomisk förening som äger din elmätare.

Vem äger mätplatsen?

Mätarplatsen där mätaren är monterad är en del av kundens anläggning.

Den ägs och underhålls därmed av dig som kund.

Har elmätaren en HAN-port och hur aktiveras den?

Aidon-mätaren är utrustad med en HAN-port enligt M-Bus standard (EN 13757-2) – ”Norsk HAN Standard”. Se länk för bifogad specifikation!

Porten är som standard inaktiverad. Anläggningsinnehavaren behöver kontakta Ale El för att få sin HAN-port aktiverad.

Vad ska jag göra om jag upplever att elmätaren mäter fel?

Om du som kund upplever att elmätaren inte mäter korrekt ber vi dig att kontakta oss på Ale El för en dialog. Önskar du att vi tar in elmätaren för en kontroll kan detta göras enligt allmänna avtalsvillkoren, se nedan:

Sker provning på konsumentens begäran och det då konstateras att mätarens registrering är godtagbar enligt punkten 4.3 ska konsumenten ersätta elnätsföretaget med högst de självkostnader som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av elnätsföretaget. Företaget ska i förväg informera konsumenter som begär provning om beräknad kostnad för provningen.

Kan mätaren/elanläggningen stängas av?

För att vi på Ale El ska kunna ha kontakt med elmätaren behöver den vara påslagen även om anläggningen inte har någon elförbrukning. Om elmätaren är strömlös måste vi säkerställa så att inte elmätaren har gått sönder. Vi behöver även ha kontakt med elmätaren för att läsa av mätarställningen för fakturering.

Om du som kund önskar bryta strömmen till din anläggning, exempelvis om du har en sommarstuga som står tom under en viss period, görs detta via en trycknapp för brytare på elmätaren.

Mer information om elmätaren, klicka här!

Kan jag flytta min elmätare?

Här nedan har vi listat information som kan vara bra att veta om du vill flytta din elmätare:

  • Skall du renovera hela huset kan du behöva ett tillfälligt elabonnemang för byggström.
  • Slår du samman lägenheter och vill ta bort elmätare kan du kontakta oss för rådgivning, hur man löser det praktiskt och vad det kan kosta.
  • Om elmätaren behöver flyttas kontakta oss i god tid innan du gör några åtgärder så informerar vi dig om vilka regler och möjligheter som finns.
  • Tänk på att elmätaren inte får byggas in då vår personal på ett smidigt och säkert sätt behöver kunna komma åt den vid behov.