Vi välkomnar våra nya medlemmar!

Publicerad: 29 april, 2021

I höstas välkomnade Ale El Ekonomisk förening ett flertal nya medlemmar – bland annat Anders Sporre, 55 år.

Anders bor tillsammans med sin fru och fyra hundar i Skepplanda, medan de två döttrarna har flyttat hemifrån. Idag sköter han sin skogsgård på heltid, efter att ha sålt sin del i Surte Åkeri och Surte Lagerservice till sina syskon. Ibland hjälper han även till med lossningar av fartyg på åkeriets hamnanläggning när de behöver hjälp. Vi passade på att fråga Anders om hans nya medlemskap.

Hur fick du information om medlemskapet?
Då min syster Camilla är ordförande i dotterbolaget Ale El Elhandels styrelse fick jag klart för mig att det var en god idé att bli medlem. Jag är med i Södra Skogsägarna och har sett fördelarna och styrkan att vara med i en ekonomisk förening.

Vad tycker du är det bästa med att investera i Ale El?
Jag hoppas att jag ska kunna få vara med och värna om och stärka en trygg, driftsäker elförsörjning i Ale. Detta är väldigt viktigt för oss då vi bor så att säga ”mitt i skogen”. Jag hoppas även att värdet på Ale El Ekonomisk förening ska utvecklas och komma medlemmarna till godo.

Slutligen, vad är det bästa med att bo i Ale kommun?
Det bästa med Ale är platsen vi bor på, den är helt enkelt magisk.