När du flyttar in

Du som använder el behöver teckna ett elnätsavtal. Ta kontakt med oss så snart som möjligt för att säkra din elleverans.
De svenska elnäten är monopolverksamheter och elnätsföretagens intäkter regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei).
Teckna elnätsavtal med Ale El genom att fylla i formuläret nedan.

Elnätsavtalet börjar gälla när vi tagit emot och godkänt det men du är betalningsskyldig för anslutningen till elnätet och förbrukad el från och med att du nyttjar den. Du vet att ditt avtal är godkänt när du får en skriftlig bekräftelse.

Väljer du inte ett elhandelsbolag för din förbrukning av el så har elnätsägaren skyldighet att anvisa ett elhandelsbolag. Anvisat elhandelsföretag i vårt nätområde är Ale El Elhandel AB. Hos Ale El Elhandel får du per automatik Rörligt elpris, läs mer om andra avtalstyper här.

Anmälan inflyttning