Varför skiljer fakturorna?

Du faktureras i efterskott baserat på de månadsvisa avläsningarna. Det orsakar för de flesta högre fakturor på vintern än på sommaren.

Kan jag få fakturan som autogiro eller e-faktura?

Ja, du kan få både Autogiro och e-faktura. Det går även bra att kombinera e-faktura med autogiro.  Ansök om Autogiro här. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Varför får jag två fakturor?

Ale Elförening är ditt elnätsföretag. Ale Elförening fakturerar en fast avgift baserad på din huvudsäkring samt en kostnad för varje kWh som överförts till dig. Om du har Ale Elförening som elnätsföretag och samtidigt väljer Ale El Elhandel som elhandelsföretag får du både din nät- och elkostnad på samma faktura. Om du väljer ett annat elhandelsföretag än Ale Elhandel får du två fakturor, en avseende elförbrukningen och en avseende transporten av el.

Vad betalar jag för?

Som elanvändare betalar du för både elnät och elhandel. Elnätsavgiften betalas till ditt lokala elnätsbolag som äger och underhåller ledningarna där du bor. I elnätsavgiften ingår en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften sätts utifrån storleken på din huvudsäkring och den rörliga delen beroende på hur mycket el som transporteras hem till dig, per kilowattimme. Utöver detta tillkommer de statliga kostnaderna energiskatt och moms.

Alla elhandelsbolag i Sverige upphandlar el från den nordiska elbörsen Nord Pool och du väljer själv vilken elleverantör du vill ha. Till elhandelsbolaget betalar du för den ström som du förbrukar samt en fast avgift, och moms tillkommer. I en del elhandelsavtal ingår elcertifikat medan de tillkommer i exempelvis rörligt avtal.

Läs mer om elnät

Läs mer om elhandel

När får jag min faktura och när ska den betalas?

Fakturan kommer i början av varje månad och förfallodagen är runt den 29:e samma månad.
Om du bor i lägenhet får du sex fakturor per år. Bor du i villa eller bedriver näringsverksamhet så får du tolv fakturor per år.
Har du autogiro dras fakturan automatiskt på förfallodagen.

Du hittar dina fakturor på Mina Sidor och i vår app – du kan läsa mer om appen här!