Varför skiljer fakturorna?

Du faktureras i efterskott baserat på de månadsvisa avläsningarna. Det orsakar för de flesta högre fakturor på vintern än på sommaren.

Kan jag få fakturan som autogiro eller e-faktura?

Ja, du kan få både Autogiro och e-faktura. Det går även bra att kombinera e-faktura med autogiro.  Ansök om Autogiro här. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Varför får jag två fakturor?

Ale Elförening är ditt elnätsföretag. Ale Elförening fakturerar en fast avgift baserad på din huvudsäkring samt en kostnad för varje kWh som överförts till dig. Om du har Ale Elförening som elnätsföretag och samtidigt väljer Ale El Elhandel som elhandelsföretag får du både din nät- och elkostnad på samma faktura. Om du väljer ett annat elhandelsföretag än Ale Elhandel får du två fakturor, en avseende elförbrukningen och en avseende transporten av el.

Vad betalar jag för?

Som elanvändare betalar du till både ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag. Till elnätsbolaget betalar du en fast avgift per år baserad på din huvudsäkrings storlek samt en avgift för varje kWh som överförs till dig. Till elhandelsbolaget betalar du för den ström som du förbrukar, en fast månadsavgift samt energiskatt.

När kommer fakturan och när ska den betalas?

Fakturan kommer i början av varje månad och förfallodagen är den sista i samma månad. Har du Autogiro dras fakturan automatiskt på förfallodagen.

Hur många fakturor kommer det varje år?

Om du bor i lägenhet får du sex fakturor per år. Bor du i villa, bedriver näringsverksamhet eller har valt e-faktura så får du tolv fakturor per år.