Strömavbrott

Felanmälan

Ingen el

Som kund i Ale El Ekonomisk förenings nätområde skall du kontakta oss för felanmälan.

 • Dagtid kontaktar du oss på telefon 0303-33 24 00
 • Kvällstid SOS Alarm på telefon 031-703 16 16.

Är du endast elhandelskund hos Ale El Elhandel skall du kontakta ditt elnätsbolag.

Helt spänningslöst, vad gör jag?

Kontrollera om möjligt om grannen har spänning. Är även grannen utan spänning är troligen felet på nätet utanför egna fastigheten. Innan du kontaktar Ale Elförening, kontrollera följande:

 1. Finns jordfelsbrytare – kontrollera om den löst ut.
 2. Om jordfelsbrytaren löst, försök slå till den.
 3. Löser den åter ut – följ instruktioner nedan.

a) Skruva ur alternativt slå från säkringarna i centralen.
b) Slå till jordfelsbrytaren.
c) Skruva i alternativt slå till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.
d) Skruva ur alternativt slå från den säkring som förorsakade utlösningen av jordfelsbrytaren.
e) Kontrollera apparater anslutna på den grupp som förorsakade utlösningen.
f) Om du ej finner felet själv, kontakta en installatör.

Strömavbrott på vissa ställen i bostaden

 1. Kontrollera i första hand säkringarna i gruppcentralen
 2. Kontrollera huvudsäkringarna (vanligtvis placerade vid mätaren)
 3. Om inget syns på huvudsäkringarna. Slå från huvudbrytaren
  och flytta säkringarna ett steg. Slå till huvudbrytaren
  och kolla om felet har flyttat sig (andra delar av huset spänningslöst, strömavbrott, elavbrott)
 4. Om felet flyttat sig är en av huvudsäkringarna trasig.

Om inget av ovanstående hjälper ring till oss

Dagtid: 0303-33 24 00 • Jourtid: 031-703 16 16

Här kan du se driftinformation

Hur gör jag när jag flyttar?

Läs våra informationssidor om in- och utflyttning här.

När läses elmätaren av?

Elmätaren läses av kl 00.00 natten till den första i månaden.

Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag göra då?

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar kan finnas vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer då och märker ut kabeln så att du vet var i marken den går. Utsättningen är kostnadsfri.