Varför skiljer fakturorna?

Du faktureras i efterskott baserat på de månadsvisa avläsningarna. Det orsakar för de flesta högre fakturor på vintern än på sommaren.