Varför får jag två fakturor?

Ale Elförening är ditt elnätsföretag. Ale Elförening fakturerar en fast avgift baserad på din huvudsäkring samt en kostnad för varje kWh som överförts till dig. Om du har Ale Elförening som elnätsföretag och samtidigt väljer Ale El Elhandel som elhandelsföretag får du både din nät- och elkostnad på samma faktura. Om du väljer ett annat elhandelsföretag än Ale Elhandel får du två fakturor, en avseende elförbrukningen och en avseende transporten av el.