Vad innebär regeringens förslag om elpriskompensation?

Under januari månad kom regeringen med ett förslag till elpriskompensation – som skulle betalas ut till hushållskunder. Anledningen är de höga elpriserna under vintern. I förslaget så gäller kompensationen perioden mellan december 2021 till februari 2022.

Den 24 februari beslutade riksdagen om elpriskompensationen som kommer att nå omkring 2 miljoner hushåll. Det är elnätsbolagen som kommer att hantera elpriskompensationen, där de flesta ser ut att kreditera kunderna på kommande fakturor. När i tiden som elpriskompensationen kommer att krediteras eller betalas ut är ännu inte fastställt. Vid eventuella frågor hänvisar vi till regeringens hemsida.