Vad innebär certifieringen Schysst Elhandel?

Certifieringen är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. De elhandelsbolag som väljer att certifiera sig måste leva upp till hela 18 kundlöften. Ale El Elhandel är ett av de certifierade elhandelsbolagen. Du kan läsa mer om certifieringen här.