Vad betalar jag för?

Som elanvändare betalar du för både elnät och elhandel. Elnätsavgiften betalas till ditt lokala elnätsbolag som äger och underhåller ledningarna där du bor. I elnätsavgiften ingår en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften sätts utifrån storleken på din huvudsäkring och den rörliga delen beroende på hur mycket el som transporteras hem till dig, per kilowattimme. Utöver detta tillkommer de statliga kostnaderna energiskatt och moms.

Alla elhandelsbolag i Sverige upphandlar el från den nordiska elbörsen Nord Pool och du väljer själv vilken elleverantör du vill ha. Till elhandelsbolaget betalar du för den ström som du förbrukar samt en fast avgift, och moms tillkommer. I en del elhandelsavtal ingår elcertifikat medan de tillkommer i exempelvis rörligt avtal.

Läs mer om elnät

Läs mer om elhandel