Vad betalar jag för?

Som elanvändare betalar du till både ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag. Till elnätsbolaget betalar du en fast avgift per år baserad på din huvudsäkrings storlek samt en avgift för varje kWh som överförs till dig. Till elhandelsbolaget betalar du för den ström som du förbrukar, en fast månadsavgift samt energiskatt.