Vad gör jag vid ett strömavbrott?

Du kan alltid gå och kika på vår avbrottskarta för att se om det är några aktuella eller planerade avbrott i ditt område. Klicka här!
Skulle du inte se något aktuellt avbrott – gå igenom listan nedan:

Jag har ingen el:

Som kund i Ale El Ekonomisk förenings nätområde skall du kontakta oss för felanmälan.

 • Dagtid kontaktar du oss på telefon 0303-33 24 00
 • Kvällstid SOS Alarm på telefon 031-703 16 16.

Är du endast elhandelskund hos Ale El Elhandel skall du kontakta ditt elnätsbolag.

Helt spänningslöst, vad gör jag?

Kontrollera om möjligt om grannen har spänning. Är även grannen utan spänning är troligen felet på nätet utanför egna fastigheten. Innan du kontaktar Ale Elförening, kontrollera följande:

 1. Finns jordfelsbrytare – kontrollera om den löst ut.
 2. Om jordfelsbrytaren löst, försök slå till den.
 3. Löser den åter ut – följ instruktioner nedan.

a) Skruva ur alternativt slå från säkringarna i centralen.
b) Slå till jordfelsbrytaren.
c) Skruva i alternativt slå till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.
d) Skruva ur alternativt slå från den säkring som förorsakade utlösningen av jordfelsbrytaren.
e) Kontrollera apparater anslutna på den grupp som förorsakade utlösningen.
f) Om du ej finner felet själv, kontakta en installatör.

Strömavbrott på vissa ställen i bostaden

 1. Kontrollera i första hand säkringarna i gruppcentralen
 2. Kontrollera huvudsäkringarna (vanligtvis placerade vid mätaren)
 3. Om inget syns på huvudsäkringarna. Slå från huvudbrytaren
  och flytta säkringarna ett steg. Slå till huvudbrytaren
  och kolla om felet har flyttat sig (andra delar av huset spänningslöst, strömavbrott, elavbrott)
 4. Om felet flyttat sig är en av huvudsäkringarna trasig.

Om inget av ovanstående hjälper ring till oss

Dagtid: 0303-33 24 00 • Jourtid: 031-703 16 16