Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag göra då?

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar kan finnas vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer då och märker ut kabeln så att du vet var i marken den går. Utsättningen är kostnadsfri.