GDPR

Din integritet och dina personuppgifter är i trygga händer hos Ale El!

På Ale El värnar vi om våra medlemmars och kunders personliga integritet.
25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen i kraft. På engelska förkortas den GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersatte den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

Varför ändras reglerna?
GDPR stärker den enskilda personens rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter.
GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller när du använder personuppgifter i företaget.