Läs mer om ett eventuellt högkostnadsskydd på regeringens hemsida

Publicerad: 24 augusti, 2022

Sverige har historiskt höga elpriser vilket skapar stor oro för de ekonomiska konsekvenserna för både företag och hushåll.

I media gör de politiska partierna sak av att föreslå hur mycket pengar de ska lägga på kommande kompensationer som även kallats högkostnadsskydd.

Hur det ska utformas och i vilka nivåer det kommer att landa i är ännu inte klart och vi på Ale El kan inte besvara frågor kring det i dagsläget. Vi hänvisar till regeringens hemsida där aktuella förslag och beslut publiceras.

Klicka här för att komma direkt till regeringens hemsida.