Läs mer om elpriskompensationen

Publicerad: 4 april, 2022

Under januari månad kom regeringen med förslaget om en elpriskompensation som ska betalas ut till hushållskunder på grund av de höga elpriserna. Förbrukningsspann mellan 700–2000 kWh under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022 ligger till grund för den kompensation som beräknas. Den lägsta ersättningen ligger på 100 kronor per månad medan den maximala ersättningen ligger på 2000 kronor per månad.

Vill du veta mer och se hur mycket du ska få tillbaka? Klicka här!

Du behöver inte ansöka om elpriskompensationen – utan den kommer att betalas ut automatiskt.
Det är elnätsbolagen som kommer att hantera elpriskompensationen, som kommer att nå omkring 2 miljoner hushåll. Elpriskompensationen kommer ske genom avdrag på fakturan i normalfallet. Detta kommer ske med start för de fakturor vi skickar ut i maj månad. Kompensationen för mars månad finns ännu ingen tidplan för, vi väntar på mer information från regeringen.