Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning, till exempel för nybyggnation, kan du hyra ett mobilt elskåp av oss. Kontakta oss för information.

Tillfällig elanslutning upp till 63A

Behöver du en tillfällig elanslutning (byggström <63A), till exempel för nybyggnation kan du beställa en tillfällig elanslutning.

Du kan hyra mobilt elskåp av oss eller själv stå för byggskåpet.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Den tillfälliga anslutningen måste för- och färdiganmälas till oss av din elinstallatör.

Blankett för för/färdiganmälan: För-/färdiganmälan

Denna mailas till foranmalan@aleel.se

Vad kostar det?
Anslutningsavgift för tillfällig elanslutning upp till och med 63A:
3500 kr exkl. moms

Hyra för byggskåp, pris per påbörjad dag:
30 kr/dag, exkl. moms

Föranmälan färdiganmäl