Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning, till exempel för nybyggnation, kan du hyra ett mobilt elskåp av oss. Kontakta oss för information.

Tillfällig elanslutning upp till 63 A

Behöver du en tillfällig elanslutning (byggström <63 A), till exempel för nybyggnation kan du beställa en tillfällig elanslutning.
Abonnemanget är avsett för temporär anslutning vid exempelvis husbygge under max ett år. Om du använder tillfällig anslutning längre än ett år ökar priset. Du kan hyra mobilt elskåp av oss eller själv stå för byggskåpet.

Vi likställer abonnemanget prismässigt med våra vanliga abonnemang:

  • Under max 1 år pris enligt 25 A-abonnemang.
  • Vid tidsförlängd anslutning pris enligt 63 A-abonnemang.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Den tillfälliga anslutningen måste för- och färdiganmälas till oss av din elinstallatör.

Blankett för för/färdiganmälan: För-/färdiganmälan

Denna mailas till foranmalan@aleel.se

Elnätsavgift byggström 16-63 A, gäller från och med 2021-08-01:

Se aktuella elnätsavgifter här nedan. Priser inklusive moms.

 Byggström max 1 årByggström förlängd
Fast avgift/år6 175 kr15 500 kr
Rörlig/kWh22,75 öre22,75 öre