Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning, till exempel för nybyggnation, kan du hyra ett mobilt elskåp av oss. Kontakta oss för information.