Spänningsdipp i det nordiska kraftsystemet (18 oktober)

Publicerad: 19 oktober, 2020

Söndagen den 18 oktober kl 17.05 inträffade en spänningsdipp i det nordiska kraftsystemet.

Eftersom de nordiska länderna har ett gemensamt kraftsystem påverkas hela systemet när ett större fel inträffar.

Enligt Svenska kraftnät som ansvarar för det svenska stamnätet berodde spänningsdippen troligen på ett fel i Danmark.