På gång i elnätet v 18!

Publicerad: 7 maj, 2021

Vi på Ale El avslutar ännu en energifylld arbetsvecka. Under vecka 18 har vi bland annat varit vid:

  • Kilandalinjen, där vi arbetar med de sista etapperna av det stora projektet för att drift- och vädersäkra elnätet. Längs omfattande delar av linjen river vi luftledningar och gräver ner kablar i marken. Det kommer därmed bli ett antal avbrott i området framåt och berörda kunder informeras löpande.
  • Nödinge, där vi under onsdagen utförde röjningsarbete längs den så kallade Hallbacke-linjen. Vi jobbar kontinuerligt med att besiktiga och röja träd vid elledningarna för att drift- och vädersäkra elnätet.

Vi passar även på att önska dig en fortsatt fin fredag och helg!