Ny elanslutning

Ska du dra in el i fritidshuset eller till ditt nybyggda hus?

Ny elanslutning

Ska du dra in el i fritidshuset eller till ditt nybyggda hus?

Kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till ny byggnad. Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad.

Blankett för för/färdiganmälan:  För-/färdiganmälan

Denna mailas till:
foranmalan@aleel.se

Vad kostar det?
I avgiften ingår serviskabel och kabelskyddsrör fram till mätarskåp. Beställaren (kunden) står för schakt och förläggning av kabelrör på egen mark fram till tomtgräns. Ale El ansluter mätarskåpet och monterar elmätaren när behörig elinstallatör skickat in en färdiganmälan på att installationen är klar.

Anslutningsavgiftens storlek framgår nedan.

Anslutningsavgifter
Ale El tillämpar Energimarknadsinspektionens (EI) schablonanslutningsavgift inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område. Gäller även upp till 200 meter utanför ovannämnda områden räknat från närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt, helt enligt Energimarknadsinspektionens (EI) modell, PM 2013:3 version 6.

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen).

Avgift (belopp exklusive moms), nedan avgifter gäller fr.o.m 2022-01-01

0-200 meter                        30 500 kr
200-600 meter                   30 500 kr + 262 kr/meter
600-1 200 meter                135 300 kr + 640 kr/meter
1 200-1 800 meter             519 300  + 389 kr/meter

Fågelvägavståndet mäts mellan närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt och till kundens anslutningspunkt. För exakt offert på anslutningsavgift ska kunden lämna en skalenlig situationsplan till Ale El där exakt läge för anslutningspunkten framgår.

Samtliga prisexempel ovan är exklusive moms och avser nya anslutningar upp till 25A. Nya anslutningar över 25A eller bortom 1 800 meter hanteras individuellt genom offertförfarande.

För mer information, kontakta kundtjänst 0303-33 24 00.