Din egen elhandel

Producera egen el med till exempel vindkraftverk eller solceller så sparar du både pengar och gör miljön en tjänst.

Planerar du att investera i en egen elproduktionsanläggning?

Planerar du att investera i en solcellsanläggning eller kanske i ett litet vindkraftverk?
Intresset för att tillverka sin egen el växer år för år. Det som tidigare varit ett specialintresse för teknik- eller miljöintresserade är nu något som fler och fler blir nyfikna på. Vad innebär det för din ekonomi och vad får det för effekt på miljön? Det finns mycket att läsa sig till i ämnet! Här tipsar vi om läsvärda hemsidor där du som går i tankarna att tillverka din egen el kan läsa mer.

När är man en mikroproducent?

Mikroproduktion är enligt ellagen en produktionsanläggning som köper mer el än man producerar och som är installerad med högst 63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW.

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el beroende på om solcellerna installeras på en privatbostad eller på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet.
Läs mer hos Skatteverket

Energi- och klimatrådgivning

Du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning kring din energianvändning.
Kommunens energirådgivare

När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet.
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida

Energimyndighetens webbsida Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar. Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.
Solelportalen – vägledning om solceller

Steg för steg?

  • För att kunna sälja din överskottsel kan din befintliga elmätare behöva bytas ut, detta görs av ditt elnätsföretag. I Ale Els elnät kan alla våra elmätare mäta produktion vilket betyder att den inte behöver bytas ut.
  • När anmälan om produktion är godkänd får du ett anläggnings-id av ditt elnätsföretag som du ska uppge till det elhandelsföretag som du avser sälja din överskottsel till.
  • Nu är du igång och producerar din egen el.

Ersättning för mikroproduktion

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Ersättningen för elproduktionen är uppdelad i två delar:

Ersättning för inmatning till elnätet, s.k. nätnytta för nätområde LED år 2022

För närvarande får du 8,7 öre/kWh exkl moms för inmatning på elnätet under höglasttid (vardagar kl 06.00 – 22.00 under månaderna januari, februari, mars, november och december) samt 1,5 öre/kWh exkl moms för inmatning på elnätet under låglasttid (övrig tid).

Ersättning för elenergin

Om du vill sälja din överskottsel så kan du göra det till valfri elhandlare som vill teckna elavtal om detta. Om du inte tecknar elavtal så är det inte säkert att elhandelsbolaget som har mottagningsplikt ersätter dig för elen då de inte har skyldighet till detta. Om elproduktionen är förnybar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.