Hur jobbar vi på Ale El för att sätta säkerheten i första rummet?

Publicerad: 23 februari, 2021

Lokaltidningen Alekuriren följde med ut i fält under en så kallad safety walk (säkerhetsobservation). Läs hela artikeln på alekuriren.se genom att klicka här! 
“ALAFORS. Ett föredömligt förebyggande arbetsmiljöarbete. Säkerhetstänket på Ale El återspeglar sig ånyo i en topplacering i den senaste medarbetarundersökningen.
– Vi känner verkligen att ledningen bryr sig, det är inte bara snack utan dialogen finns där hela tiden, säger distributionselektriker Johan Ahl.”