Din elmätare

Från 1 juli 2009 läses alla elmätare av varje månad. För att det ska fungera har vi installerat fjärravlästa elmätare på alla anläggningar i vårt nätområde. Den avläsning som görs ligger till grund för din elnätfaktura.

Du faktureras i efterskott och betalar alltså för det antal kWh som vi överfört till dig under fakturaperioden.

Om du bor i lägenhet får du sex fakturor per år, om du bor i villa eller bedriver näringsverksamhet får du tolv fakturor per år. Avlästa mätarställningar sänds också regelbundet till din elhandlare.

Läs mer om din elmätare

Mätarprov

Mätarprov kan utföras för att säkerställa att mätaren uppyller mätförordningens krav. Om mätförordningens krav ej uppfylls faktureras ingen avgift.

Avgift för mätarprov: 1 050 kr (exkl. moms)

Kontakta oss, så bestämmer vi en tid då vi kommer ut och gör mätprovningen.