Förstå din elmätare

I vårt nätområde har vi installerat fjärravlästa elmätare på alla anläggningar som läses av varje månad. Denna avläsning ligger till grund för din elnätfaktura.

Från 1 juli 2009 läses alla elmätare av varje månad. För att det ska fungera har vi installerat fjärravlästa elmätare på alla anläggningar i vårt nätområde. Den avläsning som görs ligger till grund för din elnätfaktura.

Du faktureras i efterskott och betalar alltså för det antal kWh som vi överfört till dig under fakturaperioden.

Om du bor i lägenhet får du sex fakturor per år, om du bor i villa eller bedriver näringsverksamhet får du tolv fakturor per år. Avlästa mätarställningar sänds också regelbundet till din elhandlare.

Ladda hem en beskrivning av din elmätare>>

Mätarprov

Mätarprov kan utföras för att säkerställa att mätaren uppyller mätförordningens krav. Om mätförordningens krav ej uppfylls faktureras ingen avgift.

Avgift för mätarprov: 1 050 kr (exkl. moms)

Kontakta oss, så bestämmer vi en tid då vi kommer ut och gör mätprovningen.