En tillbakablick

Publicerad: 5 augusti, 2020

En regnig dag som denna ger det lite extra energi att blicka tillbaka.
Här; en arkivbild på ”Gröna huset”. 

Idag ser fasaden helt annorlunda ut – klädd i rött tegel som faktiskt var husets ursprungsfasad. Själva byggnaden är av kulturhistoriskt värde och är i dagsläget under varsam restauration så att stationen till stor del ska återfå sitt ursprungliga yttre utseende.

“Gröna huset” är en transformatorstationsbyggnad från 1910-talet och kallades fram till år 1953 för “Nol sekundärstation”. Den hade som huvudsaklig uppgift att omkoppla den inkommande strömmen som genererades via Trollhättans vattenkraftverk. Historiskt sett var stationen en jätteviktig knytpunkt då den bland annat försedde Göteborgs stad med el. Med tiden förändrades ledningsstrukturer och allt fler omkopplingsstationer tillkom vilket förmodligen bidrog till att transformatorstationsbyggnaden togs ur drift runt 1980.

(Denna bild togs idag, den 5 augusti).