En spännande förändring i elnätet!

Publicerad: 20 januari, 2021

Just nu pågår ett arbete på Ale Els lågspänningsnät (400V) i Gunntorp där vi nu ersätter blanktråd av koppar som är upphängd i trästolpar med nergrävd kabel.
Totalt är det en sträcka på ca 80 meter som drift- och vädersäkras.
Koppartråden är troligtvis från 1950-talet och ersatte då befintlig järntråd eller klenare koppartråd. Bortsett från 2 serviser är denna sträcka med koppartråd den sista i hela vårt elnät.