Drönarflygning – ny teknik i fält!

Publicerad: 24 mars, 2021

Delar av Ale Els personal som jobbar i fält har gått drönarutbildning – ett bra komplement vid besiktning av luftledningar.

Varje år besiktigar vi våra 10- och 20 kV-ledningar i elnätet. Historiskt sätt har det bland annat använts helikopter för att hjälpa till med besiktningen – något som både kunde upplevas som störande och skrämma djur i området.

Nu när delar av vår personal har utbildats i drönarflygning ska den nya tekniken i fält hjälpa oss med besiktningen genom att fånga vinklar som personalen inte ser från marken. Om du ser en drönare i fält tillsammans med personal från Ale El så är vi ute och besiktigar elledningar i området.

Det kan vara bra att veta att vi aldrig filmar eller fotograferar någon – utan det är enbart elledningarna som är av intresse. Vid eventuell storm kommer även drönaren att ge en bättre överblick i terrängen.