Effekttariffer

För kunder med större säkring än 200A

 400 V

 11 kV

Fast avg nät, kr/år

13 000

20 000

Effektavgift (månad) kr/kW per*

157

125

Överuttag reaktiv effekt (månad), kr/kVAr**

30

20

Överföringsavgift höglasttid, öre/kWh

13,1

7,9

Överföringsavgift låglasttid, öre/kWh

5,9

4,8

* Jan-Mar samt Nov-Dec, Måndag-Fredag kl 06-22

** Jan-Mar samt Nov-Dec, Måndag-Fredag kl 06-22. Tillåtet reaktivt uttag är 50 procent av utnyttjad aktiv effekt (kW).

Fast avgift fördelas ut med jämn kostnad per månad. Myndighetsavgifter läggs ut som en engångskostnad normalt under första halvåret.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.
Ovanstående avgifter gäller fr.o.m 2021-08-01

För övrigt gäller NÄT2012 K och NÄT 2012 N eller Allmänna avtalsvillkor för leverans vid högspänning.

Om du undrar något gällande elnätsavgifterna är du välkommen att kontakta kundtjänst, tel 0303-33 24 00.