Elnätsavgifter

Du betalar en fast elnätsavgift per månad som baseras på din huvudsäkrings storlek samt en avgift för varje kWh som överförs till dig.

För kunder med huvudsäkring 16-200 A är den fasta elnätsavgiften:

Abonnemang Fast avgift kr/mån
16 A lägenhet 157
16 A 318
20 A 395
25 A 495
35 A 689
50 A 994
63 A 1 244
80 A 1 583
100 A 1 927
125 A 2 427
160 A 3 174
200 A 4 125

Rörlig avgift 22 öre per kWh

Priserna ovan är inkl. moms.
Ovanstående avgifter gäller fr.o.m 2019-08-01

För ytterligare information kontakta oss på telefon 0303-33 24 00 eller info@aleel.se.

Effektavgifter 2019, för kunder med större säkring än 200A Läs mer »

 

Anslutningsavgifter

Ale Els schablonanslutningsavgift inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område gäller även upp till 200 meter utanför ovannämnda områden räknat från närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt, helt enligt Energimarknadsinspektionens (EI) modell, PM 2013:3 version 6.

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen).

0-200 meter                        29 000 kr
200-600 meter                   29 000 kr + 248 kr/meter
600-1 200 meter                128 200 kr + 542 kr/meter
1 200-1 800 meter             453 400 kr + 329 kr/meter

Avgift (belopp exklusive moms)

Fågelvägavståndet mäts mellan närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt och till kundens anslutningspunkt. För exakt offert på anslutningsavgift ska kunden lämna en skalenlig situationsplan till Ale El där exakt läge för anslutningspunkten framgår.

Samtliga prisexempel ovan är exklusive moms och avser nya anslutningar upp till 35A. Nya anslutningar över 35A eller bortom 1 800 meter hanteras individuellt genom offertförfarande.

För mer information, kontakta kundtjänst 0303-33 24 00.