Elnätsavgifter

Du betalar en fast elnätsavgift per månad som baseras på din huvudsäkrings storlek samt en avgift för varje kWh som överförs till dig.

För kunder med huvudsäkring 16-200 A är den fasta elnätsavgiften:

Abonnemang Fast avgift kr/mån
16 A lägenhet 151
16 A 305
20 A 379
25 A 476
35 A 662
50 A 956
63 A 1 195
80 A 1 521
100 A 1 852
125 A 2 334
160 A 3 052
200 A 3 963

Rörlig avgift 21,15 öre per kWh

Priserna ovan är inkl. moms.
Ovanstående avgifter gäller fr.o.m 2018-08-01

För ytterligare information kontakta oss på telefon 0303-33 24 00 eller info@aleel.se.

Effektavgifter 2018, för kunder med större säkring än 200A Läs mer »

 

Anslutningsavgifter

Ale Els schablonanslutningsavgift inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område gäller även upp till 200 meter utanför ovannämnda områden räknat från närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt, helt enligt Energimarknadsinspektionens (EI) modell, PM 2013:3. Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen).

0-200 meter                        22 100 kr
200-600 meter                   22 100 kr + 189 kr/meter
600-1 200 meter                97 700 kr + 112 kr/meter
1 200-1 800 meter             164 900 kr + 167 kr/meter

Fågelvägavståndet mäts mellan närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt och till kundens anslutningspunkt. För exakt offert på anslutningsavgift ska kunden lämna en skalenlig situationsplan till Ale El där exakt läge för anslutningspunkten framgår.
Samtliga prisexempel ovan är exklusive moms och avser nya anslutningar upp till 25A. Nya anslutningar över 25A eller bortom 1 800 meter hanteras individuellt genom offertförfarande.
För mer information, kontakta kundtjänst 0303-33 24 00.