elnat

Du är i trygga händer.

Ale El Ekonomisk förening distribuerar elenergi till 90 procent av Ale kommuns hushåll, företag samt en del av Lilla Edet.