Elnät

Du är i trygga händer. Ale El Ekonomisk förening distribuerar elenergi till 90 procent av Ale kommuns hushåll, företag samt en del av Lilla Edet.

Ale El Ekonomisk förening

Vårt distributionsområde omfattar Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda, Alvhem samt delar av Lilla Edet bl a Svalered och Attlered.

Ale El Ekonomisk förening är ett elnätsföretag som äger och underhåller elnätet i Ale kommun och delar av Lilla Edets kommun. Vi har drygt 13 000 anslutna kunder. Vår största andel kunder är vanliga hushåll, men vi levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt.

Vårt elnät består av 250 km luftledning, 800 km kabel i mark och 385 transformatorstationer. En del av elen i nätområdet kommer från lokala småskaliga vattenkraftsproducenter och mikroproducenter i form av sol och vind.

Elnätsavgifter


Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning exempelvis vid nybyggnation? Det går bra att hyra från oss!

Läs mer

Kabelutsättning

Kabelutsättning

Kontakta oss innan du gräver eller borrar i mark där elkablar kan finnas. Vi kommer ut och märker upp kostnadsfritt!

Läs mer

Din elmätare

Din elmätare

Alla mätare i vårt nätområde är sedan 2009 fjärravlästa. Avläsningen ligger till grund för din faktura.

Läs mer

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter

Elnätsavgiften är baserad på din huvudsäkrings storlek samt avgift för överförd energi.

Läs mer