Har du funderat på att tillverka din egen el?

Är du också nyfiken på vad du kan få i ersättning för din produktion?

Ale El Elhandel AB har två olika producentavtal för elenergi, beroende på vart i landet du har din produktionsanläggning och hur stor den är. Vi är ett litet elhandelsbolag med fokus på vår lokala marknad och har därför ett litet bättre erbjudande till de som producerar el i nätområde LED.

Ersättningar för år 2022

Elproduktion

Timspot + 10öre/kWh
Gäller för mindre produktionsanläggningar, som har en installerad toppeffekt på max 43,5kW och max 63A i huvudsäkring samt producerar i nätområde LED.

Timspot – 2öre/kWh
Gäller för större produktionsanläggningar, installerad toppeffekt över 43,5kW eller 63A i huvudsäkring, i alla nätområden. Max installerad toppeffekt på 255kW.

Obs! Om har du en huvudsäkring över 100A så måste du ha tecknat ett elhandelsavtal innan anläggningen kan kopplas in på elnätet. (Det finns då ingen elhandlare som har mottagningsplikt för din elproduktion).

Elcertifikat

Vi på Ale El Elhandel AB köper elcertifikaten av dig som producerar el i nätområdet LED. Elcertifikaten utfärdas av Energimyndigheten via certifikatregistret Ceasar. Vi ersätter med aktuellt marknadspris enligt ”Monthly average price” i kolumnen ”Spot” på Svensk Kraftmäklings hemsida.

Vi ersätter med marknadspriset för den månad som certifikaten är utfärdade. Det vill säga, är certifikaten utfärdade i juni så kommer du ersättas med spotpriset för juni. Vi behöver ha elcertifikaten på vårt konto senast den 25:e i utfärdandemånaden och du kommer att få ersättning för elcertifikaten på din faktura månaden efter utfärdandet.

Ursprungsgarantier

Ale El Elhandel AB köper inte ursprungsgarantier.

Mer information

För mer information om att starta upp en produktionsanläggning i Ale Els nätområde, klicka dig in och läs mer här.
Mikroproduktion Elnät

Vill du sälja din överskottsproduktion eller elcertifikat till oss, vänligen skicka ett mejl till info@aleel.se med dina uppgifter samt anläggningsinformation. Vi återkommer därefter till dig med ett avtalsförslag.

Avtalsvillkor

Ale El Elhandel ABs särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion.