Vintersäkrat elpris

Vintersäkrat elpris passar dig som vill kombinera fast elpris på vintern med rörligt elpris under resterande del av året.

Vintersäkrat elpris har flexibel avtalsstart och du väljer själv om du vill att det skall påbörjas 1 oktober, 1 november, 1 december, 1 januari, 1 februari eller 1 mars. Vintersäkrat elpris upphör alltid 31 mars. Därefter får du Rörligt elpris fram tills dess att du väljer ett nytt Vintersäkrat elpris eller en annan avtalsform.

Exempel: Om du tecknar Vintersäkrat elpris i juni månad med avtalsstart 1 oktober så får du Rörligt elpris fram till 30 september.  Därefter får du ett fast elpris fram till och med 31 mars. Därefter får du återigen Rörligt elpris fram tills dess att du åter väljer Vintersäkrat elpris eller annan avtalsform.

Vintersäkrat elpris har en fast månadsavgift på 25 kr och kan tecknas på anläggningar som ligger inom elområde 1-3. Om du bor i Ale Els nätområde tillhör du elområde 3. Mer information om Sveriges elområden finns på www.svk.se.

Läs mer om Vintersäkrat elpris i Ale Els Särskilda avtalsvillkor.

Teckna elavtal