Rörligt Villavolym

Rörligt Villavolym är ett förmånligt, rörligt elpris för dig med en förbrukning på mellan
10 000–30 000 kWh. Elen som köps in på elbörsen har inget extra marginalpåslag medan den fasta avgiften ligger på 49 kr/månad. Självklart ingår 100 % förnybar energi utan extra kostnad – precis som i våra andra enkla, miljökloka elavtal. Elavtalet är till för dig med lite högre förbrukning som ändå vill ha ett rörligt elpris för att utnyttja elbörsens dalar och som känner att du inte har något emot att priset kan variera. Läs mer om rörligt Villavolym i Ale Els Särskilda avtalsvillkor.

Vill du läsa om rörligt elpris eller timprisavtal? Klicka här!

Teckna elavtal