Rörligt elpris

Rörligt elpris löper tillsvidare och passar dig som vill följa elbörsens rörelser. Rörligt elpris baseras på vårt genomsnittliga inköpspris för el och elcertifikat, vårt påslag per kilowattimme (2,7 öre/kWh exkl moms) samt en fast månadsavgift på 25 kr. Läs mer om Rörligt Elpris i  Ale Els Särskilda avtalsvillkor.

Teckna elavtal