Rörligt elpris

Rörligt elpris följer svängningarna på elbörsen och kan variera från månad till månad. Det här avtalet passar dig som vill utnyttja elbörsens dalar och som känner att du inte har något emot att priset kan variera. Rörligt elpris baseras på vårt genomsnittliga inköpspris för el och elcertifikat, vårt påslag per kilowattimme och en fast månadsavgift på 25 kr. Du kan även läsa mer om rörligt elpris i  Ale Els Särskilda avtalsvillkor.

Teckna elavtal